Jullie weten dat een vereniging niet kan draaien zonder de inzet van vrijwilligers. Het afgelopen jaar is dat eens te meer bewezen. Al die activiteiten, we hadden ze niet kunnen organiseren zonder jullie inzet. Hierbij geldt: meer handen maken het werk licht. Voor komend seizoen zijn we dringend op zoek naar de volgende vrijwilligers. Wil/kun jij …

- ons kan helpen bij het onderhoud van de website en de verenigingsmail? Afgelopen jaar werden we geconfronteerd met spam en kwamen we erachter dat we hier als huidig bestuur weinig mee kunnen.

- ons helpen om activiteiten te organiseren?

- toetreden tot de toetsingscommissie behorend bij de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen) die op 1 juli 2021 in werking treedt. Ook zou het fijn zijn als iemand met juridische zaken ons hier wat in kan coachen. Wij zijn op zoek naar twee kandidaten.

- onze vereniging medebesturen? Vind je het leuk om op een ander niveau mee te denken over de vereniging, meld je dan aan als bestuurslid. We vergaderen zo’n 1x per 2 maanden (2 uur ‘s avonds).

- jouw juridische kennis een avond lang met ons delen? We zijn op zoek naar iemand die samen met het bestuur een keer naar de statuten en het huishoudelijk reglement wil kijken. Dit in het kader van de nieuwe wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen:Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen:

In november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) aangenomen. De wet is op 1 juli 2021 in werking getreden en heeft ook gevolgen voor verenigingen. Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij (onder meer) de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die gelden voor de BV en de NV. Het afgelopen jaar zijn we als bestuur druk geweest met het herschrijven van onze statuten, in het licht van deze nieuwe wet. De statuten moeten een bepaling gaan bevatten waarin staat wat er moet gebeuren in het geval van afwezigheid van alle bestuurders (en/of toezichthouders). Dus bepaald moet zijn wie er beslissingen mogen nemen als niemand van het bestuur dat meer kan of mag. Hiervoor kan bijvoorbeeld naast de kascommissie een continuïteitscommissie worden ingesteld. Inmiddels heeft een persoon zich beschikbaar gesteld voor deze continuïteitscommissie. We zoeken nog twee personen die zich hiervoor beschikbaar wil stellen.