Voor de oorlog bestonden er in Doorn twee gymverenigingen: DIO (Door Inspanning Ontspanning), opgericht in 1905 en het in de twintiger jaren opgerichte DOTO (Door Oefening Tot Ontwikkeling). Beide verenigingen oefenden in een houten barak die, de niet helemaal toepasselijke naam ‘gymnastiekzaal’ droeg.

In 1937 kreeg de vereniging de beschikking over de verbouwde oude gereformeerde kerk aan de Kerklaan. Daar waren zelfs enige toestellen als wandrekken, ringen en rekstokken in aangebracht. De scholen maakten gebruik van de gymzaal. Voor beide verenigingen gold dat wanneer zij gebruik wilden maken van de gymzaal zij de, met veel moeite bij elkaar gebrachte eigen toestellen (twee bruggen, een  paard met springplank en een rekstok die met spandraden moest worden opgezet) ter beschikking van de scholen moesten stellen. 

Toen kwam de oorlog, en de noodzaak om aan te sluiten bij de min of meer genazificeerde bonden. Hier voelde men niet veel voor met als gevolg dat de turnverenigingen stopten. De kas en de toestellen werden elders ondergebracht en het gymlokaal kreeg andere bestemmingen, onder andere werd het lokaal gebruikt als gaarkeuken. Na de oorlog waren het gebouw en de opgeslagen turntoestellen in dusdanig staat dat het nauwelijks meer gebruikt kon worden. Men moest met een schone lei beginnen. Mede daarom ontstond ook het idee om de twee verenigingen te fuseren. En zoals dat gaat bij elke fusie moest er flink gediscussieerd worden. Er werd veel gesproken en aan weerskanten deed men water bij de wijn. DIO zag af van optreden op zondagen en het bestuur van DOTO hielden niet langer vast aan de rokjes voor dames (die bij toestelwerk zo fraai over de oren konden vallen). Ook gingen beide partijen akkoord met aanmelding bij de gymnastiekbond, het KNGV.

Om schijn te vermijden dat DOTO door het veel oudere en grotere DIO zou zijn opgeslokt, werd besloten met gezamenlijke inbreng van materiaal, kassaldi en leden een nieuwe vereniging op te richten, onder de toepasselijke naam "Unitas", oftewel ‘eenheid’. Zo vond op 30 juli 1945 de oprichtingsvergadering van Unitas plaats in te toenmalige bewaarschool aan de Kampweg. De bedoeling was aanvankelijk dat Unitas een overkoepelende sportvereniging zou worden, voor verschillende takken van sport.

In deze begintijd had Unitas dan ook een eigen wandelafdeling en een volleybalafdeling.

De turners hadden met het eerste jaar al 200 leden, met een leider voor de dames en voor de heren. De grote stimulans voor de groei van het ledental was de opening van de met veel pijn tot stand gekomen eerste echte turnzaal bij de Willem de Zwijgerschool in 1964, enkele jaren later gevolgd door de tweede gymzaal bij de chr. Mavoschool. Al die jaren floreerde de vereniging en deed men het goed zowel op lokaal als landelijk nivo. Het bestuur bestond uit enthousiaste mensen die tientallen jaren de vereniging bestuurd hebben. In 2012 werd het tijd voor een grote verandering. De meeste bestuursleden hadden inmiddels een respectabele leeftijd bereikt en het was tijd voor verjonging. Het verenigingsbestuur werd vernieuwd en er werd een tijdelijke commissie 2020 aangesteld. Ook werd de vereniging weer aangesloten bij het KNGU, de koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Op dit moment schommelt de vereniging rond de 125 enthousiaste leden. Dit zijn recreatieve turnleden maar ook selectieleden. De trainingen worden verzorgd door Vera Bosboom en Esmee de Gans. Zij worden begeleid door een aantal assistent trainsters. Ook zijn er zo'n 30 volwassen leden die twee keer per week "Body Fit" doen. Deze lessen worden al jarenlang gegeven door Petra de Gans. In 2018 heeft Unitas het certificaat "nijntje Bewegen" aangevraagd en toegekend gekregen. Met deze certificering kunnen we nijntje Beweeglessen aanbieden voor peuters van 2-4 jaar. De peuters doorlopen een vast beweegprogramma dat aan het eind afgesloten wordt met een nijntje Beweegdiploma. Vanaf 2021 worden de nijntje Beweeglessen en de kleutergymlessen verzorgd door Hedda v.d. Kwast. In de zomer van 2020 heeft een 25 tal sportende 55+ers gevraagd om aangesloten te mogen worden bij Unitas. Vanaf september 2020 kan Unitas dus ook voor de 55+ ers een gevarieerd sportaanbod aanbieden onder leiding van Teuni Simons. Voor het merendeel van de lessen maakt Unitas gebruik van de gymzaal aan de van der Leelaan. De 55+ groep maakt gebruik van sporthal Steinheim te Doorn.  

Al met al een kleine maar bruisende en enthousiaste club waar het goed toeven is. Zo hebben wij de wekelijkse trainingen maar gaan we ook met grote regelmaat naar de turnhal in Utrecht, Leusden of Wijk bij Duurstede. Dit om zich goed te kunnen voorbereiden op de regiokampioenschappen zoals die door de turnbond (KNGU) georganiseerd worden. Zelf organiseren we jaarlijks in december een Pietenfeest, aan het eind van het jaar is er een eindfeest. In de lente / zomer organiseren we een Lente / Zomerturnweek en natuurlijk staan wij open voor nieuwe ideeen en initiatieven. In het seizoen 2021-2022 willen we een heuse overnachting organiseren in de gymzaal. Ook in samenwerking met de naburige dorpen (Leersum, Langbroek, Driebergen) worden initiatieven ontplooid. 

Kortom bewegen is gezond en leuk. Meerdere wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken hebben aangetoond dat wanneer kinderen vanaf jonge leeftijd plezier in sporten ontwikkelen zij hier hun hele verdere leven profijt van zullen hebben en daar dragen wij, Unitas, graag een steentje aan bij.