Onze functionaris Gegevensbescherming

Mogen wij aan je voorstellen: onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) Nelleke Groen. Zo’n functionaris is verplicht sinds de invoering van de Europese privacywet De Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018. Deze wet is gericht op de beveiliging van persoonsgegevens. Elke organisatie die werkt met persoonsgegevens moet deze op de juiste wijze beheren en beschermen. Hoewel wij een kleine vereniging zijn, zijn we ons bewust van het vertrouwen dat je stelt in ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om veilig om te gaan met persoonsgegevens en dat doen wij ook, samen met de KNGU.

Zodra je op grote schaal bijzondere persoonsgegevens bijhoudt, dan is ook een FG verplicht. Nelleke is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Voor het recht op inzage van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Door de nieuwe wetgeving moeten de administratieve handelingen ten aanzien van privacy anders worden geregeld.

Als je lid bent bij een vereniging of club, die aangesloten is bij de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie), dan word je automatisch ook lid van de sportbond KNGU. Wat doet de KNGU? De KNGU promoot de sport, bewaakt de kwaliteit van de sport, ondersteunt verenigingen en clubs met bijvoorbeeld opleidingen voor trainers en juryleden én de KNGU organiseert activiteiten en wedstrijden. Wat zijn de voordelen van de KNGU voor jou als sporter?

  • Je krijgt goede lessen: trainers worden opgeleid volgens een licentiesysteem van de KNGU
  • Je hebt toegang tot deelname aan KNGU-wedstrijden (persoonlijke wedstrijdpas)
  • Je krijgt voorrang of korting bij evenementen zoals Fantastic Gymnastics, Gymgala, Olympic Experience en Zomerkampen
  • Je bent aanvullend verzekerd bij de beoefening van je sport voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen

De KNGU kent verschillende soorten leden. Van alle leden moeten in ieder geval de volgende gegevens worden aangeleverd via Digimembers (overeenkomstig het huishoudelijk reglement)

 - Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht en datum ingang lidmaatschap, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bij aanmelding ingeschreven in Digimembers.  DigiMembers is het gebruiksvriendelijke ledenadministratiepakket van de KNGU, ontwikkeld voor én in samenwerking met KNGU verenigingen en een gespecialiseerd softwarebedrijf. DigiMembers.nl is gratis voor alle KNGU-verenigingen en organisaties.

Daarnaast maakt Unitas gebruik van een Facebookpagina, een website en een Instagram account.