Op maandag 9 september starten de lessen weer. Het lesrooster hopen wij nog in juli nog bekend te maken met mogelijk hier en daar wat extra lesuren. Wij hopen natuurlijk dat iedereen ook volgend jaar weer blijft turnen bij Unitas en dat we er met elkaar weer een fantastisch seizoen van kunnen maken. Bij dezen wil ik dan ook alle vrijwilligers (ouders, trainsters, hulptrainsters en medebestuursleden) bedanken voor hun inzet. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van gezamenlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid en dat is fijn. Een vereniging is veel te kwetsbaar als het afhankelijk is van een paar mensen. Met elkaar kunnen we er een leuke, gezellige en ook turntechnisch goede vereniging van maken. En daarbij kunnen we alle hulp gebruiken. Dus wanneer je het leuk vindt om je steun te geven (als bestuurslid, medeorganisator van activiteiten, een jurycursus wilt volgen), laat het ons weten. Vele handen maken licht werk.

Opzeggen:

Voor degenen die het komend seizoen niet meer willen turnen bij Unitas, geldt: opzeggen vóór 1 juli. Dit heeft niet enkel een administratieve reden, maar heeft ook te maken met de kosten die Unitas moet betalen aan de KNGU (ook voor de zomermaanden). We zijn genoodzaakt hier op een duidelijke manier mee om te gaan. Bij het opzeggen na 1 juli worden de gemaakte kosten doorberekend. Hoewel Unitas er financieel goed voorstaat, blijft het een vereniging zonder winstoogmerk en willen we graag onnodige uitgaven voorkomen.