Voor de oorlog bestonden er in Doorn twee gymverenigingen: DIO (Door Inspanning Ontspanning), opgericht in 1905 en het in de twintiger jaren opgerichte DOTO (Door Oefening Tot Ontwikkeling). Beide verenigingen oefenden in een houten barak,die de niet helemaal toepasselijke naam ‘gymnastiekzaal’ droeg.

In 1937 kreeg de vereniging de beschikking over de verbouwde oude gereformeerde kerk aan de Kerklaan. Daar waren zelfs enige toestellen als wandrekken, ringen en rekstokken in aangebracht voor de scholen, die de verenigingen mochten gebruiken. Daartegenover stond dat de verenigingen de met veel moeite bij elkaar gebrachte eigen toestellen (twee bruggen, een rekstok dat met spandraden moest worden opgezet, een paard en een springplank) ter beschikking van de scholen stelden.

Toen kwam de oorlog, en de noodzaak om aan te sluiten bij de min of meer genazificeerde bonden, waar men niet voor voelde. Het gevolg: de turnerij ging plat, de kas en de toestellen moesten onderduiken en het lokaal kreeg allerlei bestemmingen, onder andere als gaarkeuken. Na de oorlog was het gebouw allerminst in conditie om weer gebruikt te worden en van de toestellen was ook niet veel bruikbaars meer over. Toen men dus met een schone lei moest beginnen, rees direct de vraag: waarvoor kunnen we nu de geesten daarvoor rijp zijn, niet proberen er één vereniging van te maken. Er kwamen over en weer veel besprekingen en men deed aan weerskanten wat water bij de wijn. DIO zag af van optreden op zondagen en de DOTO-ers hielden niet meer vast aan de rokjes voor dames (die bij toestelwerk zo fraai over de oren konden vallen); ook gingen zij akkoord met de landelijke organisatie in het KNGV.

Om schijn te vermijden dat DOTO door het veel oudere en grotere DIO zou zijn opgeslokt, werd besloten met gezamenlijke inbreng van materiaal, kassaldi en leden een nieuwe vereniging op te richten, onder de zinvolle naam Unitas, oftewel ‘eenheid’. Zo vond op 30 juli 1945 de oprichtingsvergadering van Unitas plaats in te toenmalige bewaarschool aan de Kampweg. De bedoeling was aanvankelijk dat Unitas een overkoepelende sportvereniging zou worden, voor verschillende takken van sport.

In de begintijd bestond dan ook onder andere een eigen wandelafdeling en een volleybalafdeling.

De turners hadden met het eerste jaar al 200 leden, met een leider voor de dames en voor de heren. De grote stimulans voor de groei van het ledental was de opening van de met veel pijn tot stand gekomen eerste echte turnzaal bij de Willem de Zwijgerschool in 1964, enkele jaren later gevolgd door de tweede gymzaal bij de chr. Mavoschool. In 2012 vond een grote wijziging plaats, de verenigingsbestuur werd vernieuwd en er werd een commissie 2020 aangesteld. Ook werd de vereniging weer aangesloten bij het KNGU, de koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

Op dit moment telt de vereniging een kleine 100 enthousiaste leden. Dit zijn turnleden maar ook zijn er leden die Aeronetics, steps Aerobics en/of Bodyfit doen. In de zomer van 2015 werd door de gemeente de gymzaal aan de Van der Leelaan afgebroken. Unitas is genoodzaakt op zoek te gaan naar een andere accommodatie die uiteindelijk gevonden wordt bij sporthal Steinheim. De selectieturnsters maken voor hun trainingen gebruik van de turnhal in Wijk bij Duurstede. Deze turnhal is in sept. 2015 geopend. De damesgroepen aeronetics, steps aerobics en Bodyfit maken gebruik van het racketcentrumVanaf september 2017 gaan alle sporters van Unitas weer gebruik maken van de nieuwe gymzaal van OBS de Kameleon aan de Van der Leelaan.